afbeelding-elearning

E-learning bij Werkboek Gebarentaal in elk klaslokaal

Met e-learning erbij kun je op je tablet of smartboard gebaren oefenen en daar een quiz mee doen. Zelfstandig of met je hele klas
samen. De e-learning moet met het werkboekje erbij gevolgd  worden! Je kan deze e-learning zo vaak doen als je maar wil!

grootsgebaar

Over Groots Gebaar

Op 12 oktober 2018 zal Prof. dr. Onno Crasborn zijn oratie houden. Hij is Hoogleraar Nederlandse Gebarentaal, werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij pleit ervoor iedereen kennis te laten maken met gebarentaal. Om zijn benoeming te vieren richtte hij  ‘Stichting Groots Gebaar’ op.  Met deze stichting wil hij gebarentaal voor iedereen toegankelijk maken.

De oprichters van Stichting Groots Gebaar hebben de wens gebarentaal onder de aandacht te brengen bij en toegankelijk te maken voor het grote publiek, opdat ook dove en slechthorende mensen hun talenten en kwaliteiten makkelijker kunnen (blijven) ontplooien en inbrengen in onze maatschappij .

Stichting Groots Gebaar richt zich op het verstrekken van informatie over gebarentaal in het algemeen, het lobbyen voor de erkenning en het gebruik van NGT, en het ondersteunen van (bestaande)activiteiten die de brug slaan tussen de wereld van horen en niet horen.

Gebarentaal leren

  • is fun;
  • is goed voor de ontwikkeling van het jonge brein;
  • verbetert communicatie ook voor horenden, het draagt bij aan meer heldere communicatie en verbinding, en dus aan elkaar beter begrijpen;
  • zorgt ervoor dat we ook de kwaliteiten en talenten van Dove en slechthorende mensen kunnen (blijven) benutten, dat maakt onze maatschappij rijker en meer verbonden.

Daarom maakt de stichting zich hard voor een maatschappij waarin we met en van elkaar leren zodat iedereen zijn bijdrage kan en mag leveren en niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

www.grootsgebaar.nl